Mofumofu.me
Welcome to mofumofu.me
Cryptocurrency Mining Pool
Minerd Settings
Nekonium
Server :
nuko.mofumofu.me
Port :
8008 (diff.2b)
8009 (diff.4b)
8010 (diff.9b)
Koto
Server :
koto.mofumofu.me
Port :
3301 (diff.0.1)
3302 (diff.0.5)
3303 (diff.1)
3304 (diff.5)
BitZeny
Server :
zny.mofumofu.me
Port :
3331 (diff.0.1)
3332 (diff.0.5)
3333 (diff.1)
3334 (diff.5)
Susucoin
Server :
susu.mofumofu.me
Port :
3341 (diff.0.1)
3342 (diff.1)
3343 (diff.10)
3344 (diff.100)
3345 (diff.1000000)
VIPSTARCOIN
Server :
mpos.mofumofu.me
Port :
3361 (nVIDIA)
3363 (AMD)
Bellcoin
Server :
stratum.mofumofu.me
Port :
3351 (diff.0.01)
3352 (diff.0.1)
3353 (diff.1)
3354 (diff.10)
SugarChain
Server :
stratum.mofumofu.me
Port :
3391 (diff.0.01)
3392 (diff.0.1)
3393 (diff.1)
3394 (diff.10)
Monacoin
Server :
mona.mofumofu.me
Port :
3311 (diff.1)
3312 (diff.10)
3313 (diff.100)
3314 (diff.1000000)
KumaCoin
Server :
kuma.mofumofu.me
Port :
3321 (diff.0.01)
3322 (diff.1)
3323 (diff.100)
3324 (diff.10000)
Servers Infomation
  North America
  United States
  New York
  us.mofumofu.me
  DDoS Protected
  High Spec CPUs
  Large Capacity RAM
  High Speed Storage
  High Speed Network
  
  North East Asia
  Japan
  Tokyo
  jp.mofumofu.me
  DDoS Protected
  High Spec CPUs
  Large Capacity RAM
  High Speed Storage
  High Speed Network
 
  West Europe
  Germany
  Frankfurt am Main
  eu.mofumofu.me
  DDoS Protected
  High spec CPUs
  Large Capacity RAM
  High Speed Storage
  High Speed Network
 
  South East Asia
  Singapore
  Singapore
  sg.mofumofu.me
  DDoS Protected
  High Spec CPUs
  Large Capacity RAM
  High Speed Storage
  High Speed Network